Innovatie in Maastricht

Met idska stond ik op een onderwijs bijeenkomst in Maastricht. De stichting kom-leren organiseerde een inspiratiedag over innovatie in het onderwijs. Tussen de uitvinders en de robots stond idska.

Er was veel aandacht voor diversiteit in de klas. Ik heb veel leuke reacties gekregen op de spelletjes in de stand; een idska-memory spel en met een hamer doosjes (ofwel hokjes) kapot slaan. De leraren uit Maastricht gingen er vol voor. Harde klappen zijn uitgedeeld aan hokjes als; leeftijd – te snel oordelen – methode gebonden werken.. noem maar op.

In de middag heb ik een tweetal workshops verzorgd. Een introductie met de thema’s gender en diversiteit in relatie tot het onderwijs. Met voorbeelden en ervaringen uit de praktijk kwamen we tot een aantal praktische tips en trucs. Om het echt eigen te maken is meer verdieping en oefening nodig maar de eerste stap is gezet!